پردیس زینبیه شهرستانهای تهران

آموزش و نحوه ورود به سامانه تغذیه کالینان ویژه دانشجویان ساختمان شماره 2 ورامین

فایل آموزش و نحوه ورود به سامانه در فایل پیوست بارگذاری شده است.


نظرات کاربران