پردیس زینبیه شهرستانهای تهران

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1402

بر این اساس زمان انتخاب واحد تمام دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، مطابق تقویم آموزشی جدید ۲۳ لغایت ۲۷ بهمن  اعلام شده است. ‌‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎ ‌‌

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی در پیوست ضمیمه شده است.


نظرات کاربران