پردیس زینبیه شهرستانهای تهران

جلسه معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی با سرپرستان شبانه روزی سراهای دانشجویی

روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 جلسه ای با حشور دکتر شیرکوند معاون توسعه منابع و امور دانشجویی با سرپرستان شبانه روزی سراهای دانشجویی برگزار گردید. در این جلسه شیرکوند ضمن تبریک اعیاد شعبانیه در مورد مسائل مهم سراهای دانشجویی نکاتی را متذکر شد و از سرپرستان خواست در مورد اسکان مهمانان نوروزی در پردیس را بررسی و نتیجه را اعلام نمایند. 

معاون توسعه یادآور شد که محیط امن، آرام و بانشاط همیشه باید در سراهای دانشجویی پایدار باشد. در ادامه هر یک از سرپرستان سراها نقطه نظرات خود را بیان کردند.


نظرات کاربران