پردیس زینبیه شهرستانهای تهران

به مناسبت اعیاد شعبانیه پردیس زینبیه برگزار می کند 
             

 به مناسبت اعیاد شعبانیه مراسمی با حضور استاد دانشگاه سرکار خانم دکتر معصومی اصل  در سالن چند منظوره ی پردیس زینبیه برگزار میگردد.                                                                                                     

   مکان : سالن چندمنظوره پردیس زمان: 10 صبح روز دوشنبه                                                                                                                       

       حوزه ی فرهنگی پردیس زینبیه


نظرات کاربران