پردیس زینبیه شهرستانهای تهران

معرفی همکاران

 

شماره های پردیس جهت ارتباط با همکاران 36720407- 36720408

 

سمت داخلی
معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی 102
معاونت آموزشی پژوهشی فرهنگی 103
هوشمند سازی 104
نهاد مقام معظم رهبری 105
حراست 106
مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی 499
پژوهش 107
مدیر گروه 108
مدیر گروه 109
کارپرداز 110
امور مالی 111
امور اداری 113
بایگانی 117
کارشناس مسئول آموزش 118
آموزش 119
فارغ التحصیلان 120
امور دانشجویی 123
فرهنگی 125
انبار ملزومات 134
خوابگاه زیتون 137
خوابگاه کاج 138
کتابخانه 139
نگهبانی 130-140
اموال 114

 

 

 


نظرات کاربران